Virtual microscopy

Case 1 IMG
iPad / html5

Subkutant lokaliseret tumor over m. trapezius på 81-årig mand.

Immun: S-100+ i lipocytter, CD34+ i tenceller, MDM2 negativ.


Case 2 IMG
iPad / html5

60-årig mand henvise fra egen læge med stor bløddelsstumor bagpå højre lår ca 15 cm i diameter. MR viser tumor svarende til adduktor magnus. Incisionsbiopsi.

Immun: S-100+ i lipocytter, CD34+ i stroma, MDM2+ i spredte stromale celler.


Case 3 IMG
iPad / html5

45-årig kvindelig læge, som 2 uger før indlæggelsen bemærker en tumor distalt foran musc. biceps brachii dx som er kommet i løbet af ca 2 uger. Den er siden ikke vokset og måler klinisk ca. 3 x 2 cm, findes ikke adhærent til hud, men derimod til underliggende fascie. Makro.: Uregelmæssigt, afgrænset område i relation til fascien, fast, hvidlig af farve og glinsende.

Immun: SMA+ med "tram track" mønster i områder.


Case 4 IMG
iPad / html5

84 årig mand med langsom (flere måneder) udvikling af subkutan knude og tiltagende smerte i det meste af armen. Ved MR scanning viser den sig at have større subfasciel (intramuskulær) komponent og ialt være op imod 9 cm i udstrækning. Vokser i udbredt grad omkring kar og nerver. Efter biopsisvar foretages amputation af overekstremiteten. Tumorvævet makroskopisk stedvist meget "slimet", andre steder flæsket og mere fast. Foreliggende snit fra "slimede" del.

Immun: CD34 +/-, MDM2-


Case 5 IMG
iPad / html5

28-årig kvinde bemærker udvikling af en tumor mellem crista iliaca og kurvaturen. Den er objektivt fast, hård, forskydelig. Fjernes operativt. Den er lokaliseret i m. rectus abdominis. (Pt. er opereret i abdomen 2 gange tidligere pga. extrauterin graviditet).

Immun: SMA+ partielt, Betacatenin+ i spredte kerner.


Case 6 IMG
iPad / html5

46-årig mand med tumor på forsiden af ve. skulder. Angiveligt traume i området ca. 30 år tidligere. Beskrives som rødlig og blåviolet farvet tumor på 8 x 6 x 6 cm, frit forskydelig, uøm, uden pulsation. Man mistænker vaskulær malformation, men da tumor ikke er kompressibel foretages stansebiopsi og herefter resektion af processen. 

Follow-up:  Tumor fjernet med 2,5 cm fri margen, defekten dækket med delhudstransplantat fra låret.  Mindre helingsproblemer, men ingen tegn på recidiv ved efterfølgende kontroller (p.t. 1 år).

Immun: CD34+, SMA-, Desmin-


Case 7 IMG
iPad / html5

18 årig mand henvist af dermatolog for hurtigt voksende tumor på venstre 2. fingers volarflade. Tumor vokset igennem 4 måneder. Blev i begyndelsen behandlet som vorte.
Objektivt 15 mm i diameter, 4-5 mm tyk. Klinisk diagnose keratoakantom.
Der tages først biopsi, men efterfølgende excision (aktuelle præparat) i 2 mm´s afstand med efterfølgende fuldhudstransplantation.

Immun: SMA+, Desmin +/-, CD34-, Pancytokeratin-, S-100-


Case 8 IMG
iPad / html5

67 årig kvinde. Retroperitoneal tumor. Obs sarkom.

Immun: S-100+, CD34-, SMA-, Desmin-


Case 9 IMG
iPad / html5

24-årig mand henvises af egen læge pga. tumordannelse i hø. hånds 1. interstits dorsalt. Rtg. viser bløddelshævelse, ved biopsitagningen beskriver kirurgen en multilobulær, gullig, dels cystisk og dels solid tumor, dårligt afgrænset. Efter biopsisvaret foretages amputation af hø. underarm. Ca. 9 måneder senere konstateres tumordannelse i aksillen, præp. stammer herfra.

Immun: Desmin+, Myogenin+


Case 10 IMG
iPad / html5

33-årig mand har gennem 6 uger bemærket tumor i hø. inguen. 14 dage før indlæggelsen får pt. dyb venetrombose i hø. ben. Obj.: 5 x 5 cm stor tumor, uøm, ikke adhærent til hud. CT-skanning og peroperative fund viser tumor beliggende under ligamentet i tæt relation til karrene: Venen er okkluderet, arterien skubbet lateralt af tumor, men ikke invaderet. Tumor er grålig, let henflydende med væske centralt.

Immun: Vekslende Vimentin+, PCK+, BCL2+, CD34- 


Case 11a IMG
iPad / html5

78 årig kvinde, 6 år tidligere lumpektomeret og efterfølgende strålebehandlet for mammacancer. Nu rødme og uregelmæssig konsistens af et hudområde på 15 x 10 mm.


Case 11b IMG
iPad / html5

Trods resektion af forandringen i case 11a, kommer der langsom efter yderligere et år udbredte blårøde stedvist ulcererende forandringer i et område på samlet 120 x 70 mm omkring tidligere resektion. Reseceres med bræmme af 2 cm normalt væv, med efterfølgende hudtransplantation.
Aktuelle snit fra centrum af forandringen (beklageligt dårlig snitkvalitet).

Immun: tenceller CD31+, Fli1+, CD34-


Case 12 IMG
iPad / html5

68-årig kvinde, i lithiumbehandling for depression, indlægges som causa soc. med smerter i hø. hofte-/lyskeregion, tiltagende gennem 1-2 år. Udstråling til femur, senest også til crus. Smerterne er konstante, også om natten, forværres ved belastning. Scintigrafi: Svært øget aktivitetsoptagelse svarende til hø. collum femoris samt hø. acetabulum. Rtg. viser affladet caput femoris. Efter biopsi foretages resektion med total højresidig hoftealloplastik.


Case 13 IMG
iPad / html5

30-årig mand, gennem nogle år smerter i hø. side af thorax, tiltagende gennem et par måneder. Obj.: Hævelse og ømhed sv.t. costa 8-9 i aksillærfolden. Rtg. viser: ”velafgrænsede radiolucente delvist antydet multilobulære opblæringer i knoglestrukturen helt medialt på bagfladen umiddelbart lateralt for costa-transversalleddene (i costa 8 og 9) foreneligt med multiple enkondromer i nævnte costae”. Der foretages resektion af costa 8.


Case 14 IMG
iPad / html5

17 årig dreng med multilokulær osteolytisk forandring med væske/væske-spejl, venstre proximale radius. Tidligere fraktur. Aktuelt udskrabning.


Case 15 IMG
iPad / html5

27-årig mand med hurtigt opstået recidiv efter udskrabning af tumor proksimalt (helt overvejende epifysært) i ve. tibia. Biopsi.


Case 16 IMG
iPad / html5

29-årig kvinde, som siden 1-års-alderen har haft kartilaginøse exostoser i mange lokalisationer (familiært disponeret): Tibia, femur, klavikel, col. thoracalis et lumbalis. Nu biopsi og efterfølgende blok-resektion af exostose på ve. femur.


Case 17 IMG
iPad / html5

21-årig mand, tidligere rask. Gennem ca. 1 år tiltagende smerter, også natlige, opadtil i nakke- skulderåg på begge sider. Tager Codimagnyl 6-10 tabl. dagl., med god effekt. Obj.: Kun let nedsat bevægelighed, men palpation af processus spinosus C6 udløser kraftige smerter. I øvrigt normal neurologisk us. Tc-scintigrafi viser opladning svarende til C6, rtg. tomografi og senere CT-skan viser opklaring i roden af processus spinosus C6 med arrosion af lamina interna.


Case 18 IMG
iPad / html5

12 årig pige der igennem ca. 2 måneder har fået tiltagende fylde over venstre knæ og nu begyndende smerter. RTG viser uregelmæssig knoglestruktur og periostale udbygninger i/ved distale femurmetafyse.
Incisionsbiopsi.


Case 19 IMG
iPad / html5

15-årig dreng, i 3 måneder ondt i ve. ben, intet traume. Øm hævelse, 7 x 5 cm stor, lateralt på crus, 7 cm under knæled. Rtg. viser tværfraktur med spiculadannelse omkring frakturstedet. Biopsi med efterfølgende kemoterapi. 3 mdr. efter biopsi reseceret fibula. Postoperativ lokal stråleterapi.


Case 20 IMG
iPad / html5

76-årig mand, som i nogle år har haft smerte lavt over korsbenet, behandlet med fysioterapi og non- steroide antireumatika. Rtg.: Destruktion af sacrums ve. side. Biopsi.


Case 21 IMG
iPad / html5

85-årig kvinde, 2 år tidligere forvredet hø. knæ. I forbindelse med fjernelse af fedtknude ved hø. bryst 1/2 år tidligere foresloges indlæggelse til synovektomi. Nu ses en spændt hævelse af hø. knæ, som føles lidt varmere end ve. Rtg. af knæled: Moderat artrose, mest på hø. side, bløddelsskygge i reg. suprapatellaris. Rtg. af hofteled: I.a.
Synovectomia gen. dx. Præp.: 12 x 5 x 3 cm stor, stærkt fliget og nodulær synovialisflage, svagt brunfarvet.


Case 22 IMG
iPad / html5

37-årig kvinde med gener fra ve. knæled efter menisklæsion og efterfølgende tilfælde af patella subluxation. 5 dage før aktuelle indlæggelse kom der uden kendt årsag kraftig hævelse af knæet, som føltes varmt. Rtg. viste intet ossøst abnormt. Artroskopi og synovialbiopsi: Klar synovialisvæske, synoviale adhærencer, rester af mediale menisk, normal lateral, ”irriteret” synovialmembran med ”belægninger”. Præp.: Uregelmæssige, fligede synovialisstykker, op til 2 cm.


Case 23 IMG
iPad / html5

50-årig kvinde med artrosegener og –forandringer i hø. knæ, ellers rask. Synovectomia et op. alloplastica gen. dx. Præp.: 4 x 2 x 1,5 cm stor synovialisflage, nubret og fortykket og stærkt gulbrunligt misfarvet, desuden 4,5 x 3,5 x 1 cm stor knogle og ledbruskskive med svære artroseforandringer og delvist denuderet ledflade.