Undervisere

Undervisere

  • Anand Loya, overlæge, lektor, Patologiafdelingen, Rigshospitalet
  • Flemming Brandt Sørensen, professor, dr. Med, Patologisk Institut, Århus
  • Maj-Lis Møller-Talman, overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospitalet
  • Søren Daugaard, overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospitalet