Velkomst + Opgaver

Velkommen til kursus i knogle-, bløddels- og ledpatologi, 
Rigshospitalet, fra onsdag d.26. til fredag d.28. april 2017.

Den "virtuelle præparatkasse" med sygehistorier aktiveres ved klik i menuen til venstre. Liste med diagnoseforslag til cases 1-23, differentialdiagnostiske overvejelser og ønsker om yderligere specialundersøgelser til nærmere afklaring, sendes senest en uge før kursusstart til undertegnede.

Der er tilføjet enkelte immunresultater til de kliniske oplysninger for bløddelstumorerne. Dette for at lette besvarelserne men samtidigt beholde det måske lidt høje antal præparater, så bredden af subspecialet forsøges demonstreret.

Der er ikke krav om selvstændigt forslag til immunpaneler, men det kan varmt anbefales før kursus at gøre sig bekendt med, hvilke immuner der kunne være relevante for hhv. tencelletumorer, rundcelletumorer og epitelioide tumorer.

Når alle opgavebesvarelser er indsendt, vil der komme yderligere materiale (præsentationskopier etc.) på siden med "supplerende materiale" i menuen til venstre, og en facitliste vil blive udsendt pr.mail.

De differentialdiagnostiske skemaer, der vil blive præsenteret, udleveret og brugt på selve kurset (og i ældre versioner cirkulerer på nogle afdelinger), vil af pædagogiske årsager (for at kursisternes forberedelse til kurset så vidt muligt får karakter af personlig tilgang) ikke være tilgængelige før. 

Venlig Hilsen

Steen Bærentzen

stebae@rm.dk

Overlæge

Patologisk Institut
Århus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 99

8200 Aarhus N

_